||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

ZARZĄDZENIE NR 92 - 2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA II (DRUGIEGO) USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW