||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

ZARZĄDZENIE NR 92 - 2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA II (DRUGIEGO) USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW