||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||

Powiatowe Zawody Sportowo - pożarnicze OSP Powiatu Namysłowskiego