||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Harmonogram dowozów i odwozów w roku szkolnym 2015 - 2016 - placówki oświatowe na terenie Gminy Świerczów.pdf