||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Harmonogram dowozów i odwozów w roku szkolnym 2015 - 2016 - placówki oświatowe na terenie Gminy Świerczów.pdf