||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Harmonogram dowozów i odwozów w roku szkolnym 2015 - 2016 - placówki oświatowe na terenie Gminy Świerczów.pdf