Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Maria Bednarz
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 15
tel. (77) 4196123


Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor: Tadeusz Bezwerchny
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 15
tel. (77) 4196344


Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik: Agata Zając
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 15
tel. (77) 4196344


Publiczne Przedszkole
Dyrektor: Małgorzata Czyrska
46-112 Świerczów
ul. Szkolna 5
tel. (77) 4196113


Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
Dyrektor: Cezary Zając
ul. Szkolna 6
46-112 Bąkowice
tel. (77) 4196111Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Dyrektor:  Jolanta Wilczyńska
Dąbrowa
ul. Parkowa 4
46-112 Świerczów
tel. (77) 4194620


Szkoła Podstawowa w Świerczowie
Dyrektor: Dorota Przybylska

ul. Brzeska 28
46-112 Świerczów
tel. (77) 4196117