||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Referendum ogólnokrajowe -2015 r

PDFZARZĄDZENIE NR 76-2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 R..pdf (483,33KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji do spraw Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
PDFInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum.pdf (105,94KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 73 - 2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 R.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.pdf (487,13KB)
PDFINFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW O UPRAWNIENIACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM,zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..pdf (150,28KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf (141,71KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (189,90KB)
PDFINFORMACJA DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH I UPOWAŻNIONYCH PRZEZ NIE OSÓB DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM.pdf (83,14KB)
PDFWZÓR ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ.pdf (208,07KB) 
PDFZarządzenie Nr 63-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 lipca 2015 r.pdf (231,62KB) w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
PDFWyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds referendum.pdf (141,57KB)
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (2).pdf (117,05KB)
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (1).pdf (1,02MB)
PDFRozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji.pdf (204,75KB)
DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc (54,00KB)
DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc (58,00KB)
PDFKalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.pdf (473,91KB)
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.pdf (125,15KB)
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf (139,99KB)
PDFInformacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.pdf (137,36KB)
PDFInformacja dotycząca składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Nr 57-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r .pdf (185,06KB) w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych