||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||

Referaty i samodzielne stanowiska

 

Sekretariat Wójta

Stanowisko ds. kancelaryjnych.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: 
 

 • prowadzenie sekretariatu
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • obsługa urządzeń biurowych tj. centrali telefonicznej, poczty elektronicznej,
 • zaopatrywanie pracowników w druki i materiały piśmienne


Sekretarz Gminy

Iwona Wilczyńska - kierownik administracyjny Urzędu

Kompetencje: 

 • nadzór nad oświatą,
 • nadzór nad kulturą, 
 • nadzór nad opieką społeczną, 
 • nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu,
 • kontrole wewnętrzne w Urzędzie,
 • współpraca z Radą, sołectwami i sąsiednimi gminami.


Referat Finansowy

Mateusz Bieniek - Skarbnik Gminy
Referat obejmuje następujące stanowiska:
Stanowisko d/s płac
Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Stanowisko d/s księgowości jednostek budżetowych
Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Stanowisko d/s podatków i opłat

Do jego kompetencji należy m.in.:

 • planowanie i nadzór nad budżetem Gminy,
 • podatki i opłaty lokalne (wymiar, ulgi, zaniechanie poboru, odroczenia księgowość),
 • obsługa finansowo-księgowa Urzędu, szkół, przedszkola, Ośrodka Kultury i Biblioteki, 
   prowadzenie kasy.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Łukasz Gienieczko

Prowadzi następujące sprawy: 

 •  sporządzanie aktów urodzin, małżeństw i zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i dokonywanie wzmianek oraz przypisów w tych księgach,
 • wydawanie aktów zupełnych i skróconych stanu cywilnego,
 • prowadzenie archiwum stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji i zaświadczeń wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu cywilnego i rodzinnego,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • organizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiegoReferat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 

DSCF9093.jpeg

 

Kierownik - Michał Hnat
Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieszkaniowej
Stanowisko d/s budownictwa i ochrony środowiska
Stanowisko d/s dróg i melioracji
Stanowisko d/s leśnictwa

W referacie załatwiane są następujące sprawy:

 • mieszkaniowe (dodatki mieszkaniowe, obsługa mieszkań komunalnych)
 • geodezji (rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości)
 • gospodarki gruntami ( sprzedaż, darowizna, użyczenia nieruchomości stanowionych)
 • rolnictwa i leśnictwa (informacje o pojawieniu się szkodników i chorób roślin, szkody łowieckie, decyzje na wycinkę drzew)
 • ochrony środowiska (utrzymanie czystości i porządku w gminie, koncesje na wywóz nieczystości, opiniowanie gospodarki odpadami)
 • inwestycje gminne (uzgadnianie dokumentacji osób fizycznych, prowadzenie inwestycji gminnych - wodociągowych, drogowych, oświatowych, remontowych)
 • zamówienia publiczne (organizowanie przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi)
 • obrony cywilnej, melioracji, robót publicznych (organizowanie prac dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, prowadzenie spółki wodnej, sprawy związane z obroną cywilną)
 • Wszelkie sprawy związane z budownictwem (pozwolenia, decyzje) obsługuje Starostwo Powiatowe w Namysłowie

  Uwaga
   Wszelkie sprawy związane z budownictwem (pozwolenia, decyzje) obsługuje Starostwo Powiatowe w Namysłowie