Podmioty współpracujące z zespołem interdyscyplinarnym w Gminie Świerczów