Informacja

I N F O R M A C J A w dniu 31 października 2016 r.  (poniedziałek) Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13:00