||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2015 ROKU