||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Wykaz lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom dotkniętych przemocą rodzinną