||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Komunikat Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę