||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

XXXVIII Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej