||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Kontrole przeprowadzone w 2015 r