||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Informacja dotycząca oględzin budynków położonych w najbliższej odległości od dróg którymi mogą być prowadzone dostawy na plac budowy bloków 5 i 6 PGE Elektrowni Opole S.A