||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Wybory prezydenckie 2015 r

PDFZarządzenie Nr 42-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 kwietnia 2015 r.pdf (339,47KB)  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
DOCINFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc (24,00KB)
DOCWniosek o udostepnienie spisu.doc (117,00KB)
DOCInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.doc (12,50KB)
PDFApel Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący spisu wyborców.pdf (466,30KB)
PDFInformacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych.pdf (62,92KB)
PDFZarządzenie Nr 3-42015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2015 r.pdf (242,60KB)w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania,  wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
PDFZarządzenie Nr 262015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 lutego 2015 r.pdf (180,93KB) w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.pdf (216,60KB) 
PDFWNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA.pdf (212,80KB) 
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (185,56KB) 
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf (195,51KB) 
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf (208,63KB) 
PDFInformacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf (88,11KB)