||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2015 R