||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Konkursy i oferty - organizacje pozarządowe


Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożoną zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDFOferta organizacji pozarządowej.pdf