||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Informacja o wyborze wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu systemowego pn.: AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI