||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Wójt Gminy

Wójt Gminy Barbara Bednarz.jpeg
 

Wójt Gminy Świerczów
mgr Barbara Bednarz