Wójt Gminy

IMG_8540.jpeg

Wójt Gminy Świerczów
mgr Andrzej Gosławski