||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Informacja o zmianie ustawy o funduszu sołeckim

Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim (1)-page-001.jpeg