||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.