||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.