||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

1% podatku to tak nie wiele