||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju