||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju