||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju