Informacja w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną