||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Informacja w sprawie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną