||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Informacja Koła Łowieckiego Łoś w sprawie zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzynę