Informacja Koła Łowieckiego Łoś w sprawie zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzynę