||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||         UWAGA KONSULTACJE

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji