||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie
Adres

ul. Brzeska 15
46-112 Świerczów

Telefon 77 419 61 23
E-mail


WWW https://swierczow.ops.com.pl
Kierownik jednostki Maria Bednarz

 

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej jednostki pod adresem:

https://bip_swierczow.ops.com.pl/