||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP