||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków