||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

UCHWAŁY 2023 R

 • Uchwała Nr XXXVII/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||
 • Uchwała Nr XXXVII/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||
 • Uchwała Nr XXXVII/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
  PDFProjekt  ||
 • Uchwała Nr XXXVII/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  PDFProjekt  ||
 • Uchwała Nr XXXVII/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023
  PDFProjekt  ||
 • Uchwała Nr XXXVII/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt  ||