||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

UWAGA WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW KOMUNIKATY!