||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie koniunktury w rolnictwie AK-R