||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

FS.png

Zapraszamy na


SPOTKANIE INFORMACYJNE 28 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 3

 

29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 4

 

dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

 

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.


 Dla kogo?

 Co otrzymasz?

mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:


● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski:

● makroregion 3  województwo: świętokrzyskiego, lubelskie, małopolskiego, podkarpackiego

● makroregion 4 województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie


Link do spotkania  28.06.2022 godz. 11.00

 

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

                                           

Link do spotkania  29.06.2022 godz. 11.00

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

*Jeżeli nie możecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu dedykowanym dla Państwa makroregionu, zapraszamy na spotkanie w drugim terminie. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel. 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO


tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
swo@darr.pl

DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO
I OPOLSKIEGO


Newsletter jest wysyłany zgodnie z regulaminem Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości