||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice - Dąbrowa