||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Ważne informacje dotyczące HIV i AIDS dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę