||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

UCHWAŁY 2022 R

 • Uchwała Nr XXIX/303/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt (3,89MB)  ||  PDFUchwała (2,29MB)
 • Uchwała Nr XXIX/304/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt (2,13MB)  ||  PDFUchwała (1,69MB)
 • Uchwała Nr XXIX/305/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  PDFProjekt (226,61KB)  ||  PDFUchwała (152,33KB)
 • Uchwała Nr XXIX/306/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt (219,72KB)  ||  PDFUchwała (152,24KB)
 • Uchwała Nr XXIX/307/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt (224,50KB)  ||  PDFUchwała (158,19KB)
 • Uchwała Nr XXIX/308/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  PDFProjekt (250,30KB)  ||  PDFUchwała (155,03KB)
 • Uchwała Nr XXIX/..../2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt (271,23KB)  || 
 • Uchwała Nr XXIX/309/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy obwodnicy
  PDFProjekt (258,01KB)  ||  PDFUchwała (155,20KB)
 • Uchwała Nr XXIX/310/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów
  PDFProjekt (258,93KB)  ||  PDFUchwała (153,27KB)
 • Uchwała Nr XXIX/311/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022
  PDFProjekt (776,31KB)  ||  PDFUchwała (670,19KB)
 • Uchwała Nr XXIX/312/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  PDFProjekt (232,62KB)  ||  PDFUchwała (150,21KB)
 • Uchwała Nr XXIX/313/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
  PDFProjekt (217,43KB)  ||  PDFUchwała (157,00KB)
 • Uchwała Nr XXIX/314/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt (532,48KB)  ||  PDFUchwała (459,93KB)
 • Uchwała Nr XXIX/315/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt (254,58KB)  ||  PDFUchwała (156,21KB)
 • Uchwała Nr XXIX/316/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt (604,11KB)  ||  PDFUchwała (415,38KB)
 • Uchwała Nr XXIX/317/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2022 – 2024
  PDFProjekt (714,76KB)  ||  PDFUchwała (641,85KB)
 • Uchwała Nr XXIX/318/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 186/9, ark. mapy 1 w obrębie Świerczów do zasobu Gminy Świerczów
  PDFProjekt (704,66KB)  ||  PDFUchwała (780,54KB)
 • Uchwała Nr XXIX/319/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości
  PDFProjekt (228,17KB)  ||  PDFUchwała (151,00KB)
 • Uchwała Nr XXIX/320/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej
  PDFProjekt (223,79KB)  ||  PDFUchwała (148,85KB)
 • Uchwała Nr XXIX/321/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów)
  PDFProjekt (226,93KB)  ||  PDFUchwała (151,12KB)
 • Uchwała Nr XXX/322/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt (3,88MB)  ||  PDFUchwała (2,29MB)
 • Uchwała Nr XXX/323/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt (1,82MB)  ||  PDFUchwała (1,35MB)
 • Uchwała Nr XXX/324/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”
  PDFProjekt (302,15KB)  ||  PDFUchwała (204,49KB)
 • Uchwała Nr XXX/325/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025”
  PDFProjekt (599,03KB)  ||  PDFUchwała (519,38KB)
 • Uchwała Nr XXX/326/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”
  PDFProjekt (227,41KB)  ||  PDFUchwała (149,34KB)
 • Uchwała Nr XXX/327/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich
  PDFProjekt (226,59KB)  ||  PDFUchwała (148,82KB)
 • Uchwała Nr XXX/328/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt (252,63KB)  ||  PDFUchwała (154,06KB)
 • Uchwała Nr XXX/329/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt (252,45KB)  ||  PDFUchwała (153,31KB)
 • Uchwała Nr XXX/330/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  PDFProjekt (738,29KB)  ||  PDFUchwała (677,32KB)
 • Uchwała Nr XXX/...../2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice,  na którą składa się działka nr  93/2,  stanowiącej  własność Gminy Świerczów
  PDFProjekt (450,18KB)  || (wycofana z obrad zmianą porządku)
 • Uchwała Nr XXX/331/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
    ||  PDFUchwała (149,66KB)
 • Uchwała Nr XXX/332/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego KRS 0000008085, NIP: 7542650979, Regon: 00029244 ul. Mickiewicz 2-4  45 369  Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów
  PDFProjekt (249,08KB)  ||  PDFUchwała (153,52KB)
 • Uchwała Nr XXX/333/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. zmieniającej uchwałę Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach „Działki dla Młodych”
  PDFProjekt (707,67KB)  ||  PDFUchwała (315,08KB)
 • Uchwała Nr XXX/334/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r.w sprawie wyrażenia opinii na temat udziału Gminy Świerczów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2021 – 2027
  PDFProjekt (250,49KB)  ||  PDFUchwała (152,32KB)
 • Uchwała Nr XXX/335/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w charakterze członka zwyczajnego
  PDFProjekt (254,51KB)  ||  PDFUchwała (155,57KB)
 • Uchwała Nr XXX/336/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt (223,83KB)  ||  PDFUchwała (154,36KB)
 • Uchwała Nr XXXI/337/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt (3,88MB)  ||  PDFUchwała (2,29MB)
 • Uchwała Nr XXXI/338/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt (2,08MB)  ||  PDFUchwała (1,59MB)
 • Uchwała Nr XXXI/339/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych
  PDFUchwała (388,25KB)
 • Uchwała Nr XXXI/340/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie
  PDFUchwała (155,24KB)
 • Uchwała Nr XXXII/341/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  PDFProjekt (220,08KB)  ||  PDFUchwała (148,82KB)
 • Uchwała Nr XXXII/342/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2021 rok
  PDFProjekt (302,61KB)  ||  PDFUchwała (300,75KB)
 • Uchwała Nr XXXII/343/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania
  PDFProjekt (225,47KB)  ||  PDFUchwała (147,29KB)
 • Uchwała Nr XXXII/344/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium  za 2021 rok
  PDFProjekt (222,08KB)  ||  PDFUchwała (148,63KB)
 • Uchwała Nr XXXII/345/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt (3,91MB)  ||  PDFUchwała (2,31MB)
 • Uchwała Nr XXXII/346/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt (2,45MB)  ||  PDFUchwała (1,98MB)
 • Uchwała Nr XXXII/347/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt (221,77KB)  ||  PDFUchwała (153,71KB)
 • Uchwała Nr XXXII/348/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  PDFProjekt (224,59KB)  ||  PDFUchwała (156,70KB)
 • Uchwała Nr XXXII/349/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok  szkolny 2022/2023
  PDFProjekt (206,75KB)  ||  PDFUchwała (151,60KB)
 • Uchwała Nr XXXII/350/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
  PDFProjekt (475,19KB)  ||  PDFUchwała (364,64KB)
 • Uchwała Nr XXXII/351/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Świerczów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  PDFProjekt (223,76KB)  ||  PDFUchwała (155,73KB)
 • Uchwała Nr XXXII/352/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  PDFProjekt (251,12KB)  ||  PDFUchwała (152,99KB)
 • Uchwała Nr XXXII/353/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021 – 2030” oraz trybu konsultacji społecznych
  PDFProjekt (378,90KB)  ||  PDFUchwała (389,29KB)
 • Uchwała Nr XXXII/354/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt (275,49KB)   ||   PDFUchwała (158,77KB)
 • Uchwała Nr XXXIII/355/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Świerczów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  PDFProjekt (226,66KB)  ||  PDFUchwała (158,58KB)
 • Uchwała Nr XXXIII/356/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  PDFProjekt (224,97KB)  ||  PDFUchwała (154,44KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/357/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt (3,92MB)  ||  PDFUchwała (2,31MB)
 • Uchwała Nr XXXIV/358/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.,
  PDFProjekt (2,14MB)  || PDFUchwała (2,30MB)
 • Uchwała Nr XXXIV/359/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności,
  PDFProjekt (223,67KB)  ||  PDFUchwała (155,51KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/360/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerczów,
  PDFProjekt (258,04KB)  ||  PDFUchwała (159,18KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/361/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie,
  PDFProjekt (264,24KB)  ||  PDFUchwała (150,27KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/362/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów,
  PDFProjekt (256,01KB)  ||  PDFUchwała (157,45KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/363/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świerczów,
  PDFProjekt (2,18MB)  ||  PDFUchwała (2,04MB)
 • Uchwała Nr XXXIV/364/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
  PDFProjekt (229,14KB)  ||  PDFUchwała (147,89KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/365/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice,
  PDFProjekt (742,25KB)  ||  PDFUchwała (1,01MB)
 • Uchwała Nr XXXIV/366/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice,
  PDFProjekt (766,49KB)  || PDFUchwała (1,02MB)
 • Uchwała Nr XXXIV/367/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  PDFProjekt (621,31KB)  ||  PDFUchwała (479,16KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/368/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom,
  PDFProjekt (272,76KB)  ||  PDFUchwała (164,92KB)
 • Uchwała Nr XXXIV/369/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021 – 2030” oraz trybu konsultacji społecznych.
  PDFProjekt (502,33KB)  ||  PDFUchwała (391,86KB)