||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

UCHWAŁY 2022 R

 • Uchwała Nr XXIX/303/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/304/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/305/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/306/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/307/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/308/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/..../2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt  || 
 • Uchwała Nr XXIX/309/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy obwodnicy
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/310/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/311/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/312/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/313/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/314/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/315/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/316/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/317/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2022 – 2024
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/318/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 186/9, ark. mapy 1 w obrębie Świerczów do zasobu Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/319/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/320/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/321/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów)
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/322/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/323/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/324/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/325/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/326/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/327/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/328/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/329/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/330/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/...../2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice,  na którą składa się działka nr  93/2,  stanowiącej  własność Gminy Świerczów
  PDFProjekt  || (wycofana z obrad zmianą porządku)
 • Uchwała Nr XXX/331/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
    ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/332/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego KRS 0000008085, NIP: 7542650979, Regon: 00029244 ul. Mickiewicz 2-4  45 369  Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/333/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. zmieniającej uchwałę Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach „Działki dla Młodych”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/334/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r.w sprawie wyrażenia opinii na temat udziału Gminy Świerczów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2021 – 2027
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/335/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w charakterze członka zwyczajnego
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/336/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/337/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/338/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/339/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/340/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie
  PDFUchwała