Warsztaty oraz konkurs fotograficzny w Oazie bioróżnorodności Stobrawy