||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Nowy konkurs PARP kierowany do przedsiębiorstw.

Wspierasz inicjatywy pracownicze? Włączasz pracowników w działania rozwojowe firmy? A może posiadasz narzędzie ICT wspierające tego typu działania? Weź udział w konkursie! Od 31 sierpnia można ubiegać się o nagrody w konkursie „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Łączna pula nagród to 550 tys. zł.

Nowy konkurs PARP kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy a także do podmiotów, które same oferują narzędzia ICT, wspierające tego typu inicjatywy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.  

W konkursie poszukujemy 2 typów projektów:

  • aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, dzięki którym pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia w firmie, jak np. podnoszenie jakości oferowanych produktów bądź usług, poszerzanie oferty firmy o nowe rozwiązania czy zmiana dotychczas funkcjonujących procesów. Programy takie powinny działać w firmie od co najmniej 6 miesięcy i posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie.
  • gotowych narzędzi i rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie Uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat, oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu powinien także dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Najciekawsze projekty mogą liczyć na nagrody finansowe - może je otrzymać maksymalnie 50 firm. Przewidzianych zostało 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł. oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. (do godz. 16.00).

Więcej informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych

Konkurs finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.