#SzczepimySie - ostatnia prosta w programie szczenień