Ogłoszenie o IV przetargu nieograniczonym, pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”