||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Ogłoszenie o IV przetargu nieograniczonym, pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”