shadow

UWAGA!!!

Urząd Gminy znajduje się przy ul. Brzeskiej 48 (dotychczasowa siedziba Urzędu)

Kontakt:

e-mail:

poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki ePUAP /yil8537bi6/SkrytkaESP

tel: 77 419 61 70, 77 419 61 84