shadow

Strona główna

  • Informacja o dofinansowaniu

    Informacja o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów – VI nabór”.