||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej