||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Plakat konkursowy Powszechny Spis Rolny 2020
ulotka konkursowa Powszechny Spis Rolny 2020